Ambients de lliure circulació.

Els ambients de lliure circulació són diferents espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació amb els companys/es, on els infants poden observar, experimentar, construir, imaginar, inventar, compartir, sentir, emocionar-se, expresar-se, relacionar-se i interactuar amb els altres, a partir de diferents propostes preparades pels mestres.

Aquest plantejament de treball respon a les autèntiques necessitats dels nens i nenes, s’adapta als seus interessos i respecta els diferents ritmes d’aprenentatge de cada alumne/a.

Els infants disposen diàriament d’un temps d’experiència activa, proposada per l’adult, però experimentada per ells mateixos, on nens i nenes s’organitzen per explorar cadascuna de les possibilitats de joc i les utilitats dels materials en els diferents ambients, interiors i exteriors.

Els ambients de lliure circulació tenen com a objectiu que l’alumnat obtengui un aprenentatge significatiu, el qual parteix dels seus coneixements previs i, mitjançant l’experimentació, la vivència i la relació amb la resta de companys/es, aquest aprenentatge es trasfereix a la vida quotidiana.

Al CEIP SA TORRE treballam per a una educació integral dels nostres alumnes.

Clica damunt la foto per veure la galeria d’imatges.