PROPOSTA DIDÀCTICA ANGLÈS

Per aquesta setmana, del 20 al 26 d’abril, la mestra d’Anglès ha preparat una sèrie de propostes per Ed. Infantil i per Ed. Primària:

ed infantil

Link del document: https://drive.google.com/a/ceipsatorre.cat/file/d/1I5vKmsWZZLqQgI3nOA46u30prX_Xt9ZV/view?usp=sharing

educació primària

Link del document: https://drive.google.com/a/ceipsatorre.cat/file/d/1bejTY7Gj4iSsTSME6vaKyd7p7DzGqSta/view?usp=sharing